"अनुद्वेगकरं वाक्यं..." इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
|IAST=anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat ।<br />
svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅmayaṃ tapa ucyate ॥
|ग्रन्थः=भगवद्गीता १७-१५
|पदच्छेदः=अनुद्वेगकरं, वाक्यं, सत्यं, प्रियहितं, च, यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं, च, एव, वाङ्मयं, तप, उच्यते ।
|अर्थः= वेदनाम् अजनयत्, सत्यं, प्रियं, हितकरं च सम्भाषणं, सदा अध्ययनम्, अधीतस्य मननम् – इदमेव वाङ्मयतपः ।
३,९०८

सम्पादन

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/17495" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्