गगनारविन्दन्यायः

आकाशे अरविन्दमिति अत्यन्ताभावस्य उदाहरणम् । एवम् असंभाव्यविषये अस्य न्यायस्य प्रयोगो भवति तुलयन्यायाः –

1) आकाशमुष्टिहननन्यायः २) गगनरोमन्थन्यायः, ३) पवनताडनन्यायः, ४) मूषकविषाणन्यायः, ५) बन्ध्यापुत्रन्यायः, ६) शशविषाणन्यायः इत्यादयः । ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=गगनारविन्दन्यायः&oldid=9752" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्