धनेन किं यो न ददाति नाश्नुते
बलेन किं यश्च रिपून् न बाधते
श्रुतेन किं यो न च धर्ममाचरेत्
किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत् ॥

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=धनेन_किं_यो_न...&oldid=15808" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्