प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

लवणामलकीन्यायः

समुद्रस्य लवणं वनस्य आमलकी यदि एकत्री भवतः तेन किम् ? अनपेक्षितमेलनस्य प्रसङ्गे अस्य प्रयोगः क्रियते ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=लवणामलकीन्यायः&oldid=10994" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः