प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

वरघातकन्यावरणन्यायः

अनिष्टमेव परित्याज्यम् । वरघात – कन्यावरणयोः वरघाते प्राप्ते कन्यावरणं परित्याज्यम् इति कथयन्ति ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वरघातकन्यावरणन्यायः&oldid=11040" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः