प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

शाखाचङ्क्रमणन्यायः

यथा चञ्चलः मर्कटः शाखातः शाखान्तरं प्रति सर्वदा उड्डयते तथा अविवेकी सर्वदा विषयात् विषयान्तरं प्रति धावति इति भावः ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=शाखाचङ्क्रमणन्यायः&oldid=11180" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः